U bent hier

Agenda

22 (2007-2008)
Verslaggevers
Bart Martens en Flor Koninckx
Hoorzitting met de eerste ondertekenaar Benoeming van een verslaggever

10:30 uur

van Jan Penris aan minister Dirk Van Mechelen
42 (2008-2009)
van Rudi Daems aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen
50 (2008-2009)
van Jan Peumans aan minister Dirk Van Mechelen
79 (2008-2009)

14:00 uur

Elfde voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over de grote infrastructuurwerken.
Verslag van het Rekenhof
Verslaggevers: de heren Jan Penris en Jan Peumans
Toelichting door de BAM, het Rekenhof en de Vlaamse Regering, en bespreking
14:00 u.: presentatie door de BAM
14:45 u.: presentatie door het Rekenhof
15:15 u.: bespreking

De leden wordt verzocht de overgezonden documenten mee te brengen

De leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en de leden van de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed worden eveneens uitgenodigd de vergadering bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.