U bent hier

Agenda

van Pieter Huybrechts aan minister Frank Vandenbroucke
1489 (2007-2008)
van Jos De Meyer aan minister Frank Vandenbroucke
1677 (2007-2008)
van de Vlaamse Regering
1762 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19-B (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en bespreking

Zie blz. 26 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1824 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XX. Tewerkstelling Hoofdstuk XXI. Personen met een arbeidshandicap Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.