U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling over de nota van de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement over de mogelijke rol van het Vlaams Parlement inzake decreetsevaluatie met:
- prof. Patricia Popelier (voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving)
- de heer Peter Van Humbeeck (attaché bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en voorzitter van het Vlaams Evaluatieplatform)
- de heer Jeroen Van Nieuwenhove (Staatsraad, afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State)
Benoeming van een verslaggever

De leden wordt verzocht de overgezonden nota mee te brengen

van de Vlaamse Regering
19-B (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 9 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1824 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VI. Vlaams Gemeentefonds (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.