U bent hier

Agenda

Ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst Persdrukwerk en Reclamedrukwerk
(Artikel 6, §4, van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Verslag over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst Milieuzorgsysteem in het kader van bodemsaneringswerken
(Artikel 12 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
1816 (2007-2008) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Alle hoofdstukken behalve Hoofdstuk II Energie, Hoofdstuk XIV Aslasten en Hoofdstuk XV Landbouw en Visserij) Benoeming van een verslaggever en toelichting
van de Vlaamse Regering
19-B (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever en toelichting

Zie blz. 26 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.