U bent hier

Agenda

41 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstukken 4: Milieu en 5: Water Benoeming van een verslaggever en bespreking
Hoorzitting over de risico's verbonden aan blootstelling aan niet-ioniserende stralingen en de technische aspecten en implicaties van netwerken, met vertegenwoordigers van de mobiele operatoren (GSM Operators' Forum)
Verslaggevers: de heren Patrick De Klerck en Rudi Daems

De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Gedachtewisseling over het gebruik van veldkanonnen in de land- en tuinbouw naar aanleiding van het werkbezoek van 29 februari 2008 aan Ardooie
Benoeming van een verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.