U bent hier

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van Bart Van Malderen aan minister Bert Anciaux
1016 (2007-2008)
van Monique Moens aan minister Bert Anciaux
1038 (2007-2008)
1608 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VI, Sportieve vrijetijdsbesteding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1541 (2007-2008) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
1579 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.