U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
1507 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Luc Van den Brande
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

14:00 uur

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Briefing naar aanleiding van het overleg Commissievoorzitters - Uitgebreid Bureau d.d. 13 februari 2008
Een situerende nota werd reeds per mail bezorgd aan de commissieleden. Deze kan ook geraadpleegd worden in het Commissiesdossier Buitenland op het intranet van het Vlaams Parlement (https://intranet.vlaamsparlement.be/docs/portlet/p4515dp30lijn8805.rtf)

14:30 uur

van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
766 (2007-2008)
van Eloi Glorieux, Rudi Daems en Jef Tavernier
828 (2005-2006) nr. 1
Verslaggever
Jan Roegiers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.