U bent hier

Agenda

Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over het Voortgangsrapport Mestbank 2007
Verslaggever: mevrouw Tinne Rombouts
Voortzetting van de gedachtewisseling

11:15 uur

van Tinne Rombouts aan minister Hilde Crevits
702 (2007-2008)
van Veerle Heeren aan minister Hilde Crevits
727 (2007-2008)
van Frans Peeters aan minister Hilde Crevits
750 (2007-2008)
van Patrick De Klerck aan minister Hilde Crevits
758 (2007-2008)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.