U bent hier

Agenda

van het Rekenhof
37-D (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gemeenschapsaangelegenheid
Toelichting door een vertegenwoordiger van het Rekenhof
van Bart Caron, Paul Delva, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans, Piet De Bruyn en Dirk de Kort
1481 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gemeenschapsaangelegenheid
Toelichting
Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Rekenhof, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, het Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (Socius) en de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV)
Benoeming van een verslaggever

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.