U bent hier

Agenda

van Carl Decaluwe aan minister Kris Peeters
1017 (2007-2008)
van de Vlaamse Regering
19-A (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Bespreking

Zie blz. 27 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

14:45 uur

van Dirk de Kort aan minister Dirk Van Mechelen
1027 (2007-2008)
1608 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk II. Lokaal Pact Hoofdstuk III. Fiscaliteit Hoofdstuk V. Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever en bespreking
van de Vlaamse Regering
19-A (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Financiën en Begroting van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Bespreking

Zie blz. 27 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.