U bent hier

Agenda

van Jan Roegiers aan minister Dirk Van Mechelen
869 (2006-2007)
van de Vlaamse Regering
19-A (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Zie blz. 20 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

1218 (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VIII. DAB Herstelfonds Hoofdstuk XIII. Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Hoofdstuk XVII. Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.