U bent hier

Agenda

Voortzetting van de morgenvergadering
Hoorzitting over de mogelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, met als sprekers:
- de heer Serge de Gheldere, klimaatambassadeur
- mevrouw Griet De Ceuster, directeur van Transport & Mobility Leuven
- de heer Luc Int Panis, mobiliteitsdeskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
- Mevrouw An Stroobandt, coördinator van Cogen Vlaanderen, vereniging voor de promotie van warmtekrachtkoppeling
- de heer Chris Derde, voorzitter van het windenergieplatform van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Vlaanderen
Verslaggever: de heer Karlos Callens

De leden van de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.