U bent hier

Agenda

van Johan Sauwens aan minister Kathleen Van Brempt
698 (2006-2007)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- ondermeer: opvolging BAM-rapportage
van Frans Wymeersch aan minister Marino Keulen, beantwoord door minister Kris Peeters
103 (2006-2007)
van Jos Stassen aan minister Yves Leterme en minister Kris Peeters, beantwoord door minister Kris Peeters
106 (2006-2007)
van Jos De Meyer aan minister Kris Peeters en minister Marino Keulen, beantwoord door minister Kris Peeters
107 (2006-2007)
van de Vlaamse Regering
1153 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Carl Decaluwe
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
1164 (2006-2007) nr. 1
Verslaggevers
Karlos Callens en Jos De Meyer
Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Hoofdstuk IV GRB-recuperatie Hoofdstuk V Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen Hoofdstuk VI Werkmaatschappijen elektriciteit Hoofdstuk VII Werkmaatschappijen gas Hoofdstuk VIII Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet voor elektriciteit Hoofdstuk IX Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet Hoofdstuk X Wijzigingen in het Elektriciteitsdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie en sensibilisering voor het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten van de eindafnemers Hoofdstuk XI Wijzigingen in het Aardgasdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie en sensibilisering voor het aardgasverbruik en de aardgaskosten van de eindafnemers Hoofdstuk XIV Eigen vermogen Flanders Hydraulics - samenstelling beheerscommissie Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.