U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Roegiers en John Vrancken
1043 (2006-2007) nr. 1
Verslaggevers
Jan Roegiers en John Vrancken
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

15:00 uur

Maandelijkse gedachtewisseling met minister Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de voor Vlaanderen relevante Europese aangelegenheden

De leden wordt verzocht de overgezonden documenten mee te brengen (Nota "In foro interno, in foro externo" / Brief d.d. 26 februari 2007 houdende oplijsting van de Europese dossiers aangaande dewelke de Vlaamse Regering met het Vlaams Parlement wenst samen te werken / Maandelijkse rapportering van EU-dossiers - januari 2007)
De leden kunnen de documenten in kwestie ook raadplegen in het Commissiedossier Buitenland op het intranet van het Vlaams Parlement

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.