U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
965 (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I: Algemeen Hoofdstuk V: Fiscaliteit Hoofdstuk XXI: Oprichting begrotingsfonds van de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering Hoofdstuk XXVI: Toekomstfonds Hoofdstuk XXVIII: Inwerkingtreding van Comptabiliteitsdecreet Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen
van Ludo Sannen
963 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
van Mieke Vogels aan minister Dirk Van Mechelen, minister Inge Vervotte en minister Marino Keulen
36 (2006-2007)

De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen wordt uitgenodigd om aan de bespreking deel te nemen

49 (2005-2006)
Bespreking en conclusie

De leden wordt verzocht de overgezonden documenten mee te brengen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.