U bent hier

Vergadering

donderdag 23 november 2006, 13.35u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Eventueel: voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering
van Dirk Van Mechelen
967 (2006-2007) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslagger en bespreking
van Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts, Wim Van Dijck, Marleen Van den Eynde en Katleen Martens
577 (2005-2006) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking
25 (2005-2006)
Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en conclusie
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- Verzoek tot het houden van een themadebat over CO2-uitstoot en klimaatopwarming (Reglement artikel 70)

14:45 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 35 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Dirk Van Mechelen
967 (2006-2007) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.