U bent hier

Agenda

Evaluatieverslagen voor het werkingsjaar 2005 van de milieubeleidsovereenkomsten voor Afvalbanden, Afgedankte voertuigen, Afvalbatterijen, Afvalloodstartbatterijen, Afvalfotochemicaliën, Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(Artikel 12, §2 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereeenkomsten)
Verslaggevers: mevrouw Hilde Crevits en de heer Rudi Daems
Voortzetting van de bespreking

Zie blz. 28 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Kris Peeters
977 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Voortzetting van de bespreking
965 (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VI: Leefmilieu (behalve afdeling II) Hoofdstuk VII: IVA VMM Hoofdstuk IX: Life-fonds Hoofdstuk X: Milieuheffingen Hoofdstuk XXIV: Eigen vermogens Hoofdstuk XXX: Slotbepalingen Benoeming van een verslaggever en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.