U bent hier

Agenda

van Carl Decaluwe aan minister Geert Bourgeois
1228 (2005-2006)
van de Vlaamse Regering
19 (2005-2006) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Benoeming van een verslaggever, bespreking, en indicatieve stemming over de bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Zie blz. 28 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt
844 (2005-2006) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Cultuur van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Stemming
Zie blz. 28 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt
van Johan Deckmyn, Pieter Huybrechts, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Felix Strackx en Freddy Van Gaever
763 (2005-2006) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Stemming
Gedachtewisseling met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
Benoeming van een verslaggever
36 (2005-2006)
Verslaggever
Artikel 86, punt 4 Reglement
De leden wordt verzocht de overgezonden verzoekschriften mee te brengen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.