U bent hier

Agenda

van Jan Roegiers
medeondertekenaars: Monica Van Kerrebroeck, Anne Marie Hoebeke, Dany Vandenbossche en Helga Stevens
664 (2005-2006) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Marleen Vanderpoorten aan minister Kris Peeters
898 (2005-2006)

15:00 uur

51 (2005-2006) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoorzitting over NAIADES (dossier Binnenvaart) met: - de heer Felix Leinemann, Europese Commissie, DG Energie en Vervoer - de heer ir. Rik Goetinck, wnd. directeur-generaal Administratie Waterwegen en Zeewezen, de heer ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder Waterwegen en Zeekanaal NV en de heer Erik Portugaels, adjunct-administrateur-generaal NV De Scheepvaart - de heer Alex Van Breedam, managing director Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) - de heer Filip Martens, voorzitter raad van bestuur Promotie Binnenvaart Vlaanderen Benoeming van een verslaggever

De Vlaamse europarlementsleden worden uitgenodigd om aan deze hoorzitting deel te nemen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.