U bent hier

Agenda

Hoorzitting over de beschikbaarheid van betaalbare bouwgronden met vertegenwoordigers van studiebureau Stadim, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Gezinsbond en Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Benoeming van een verslaggever

De leden van de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen worden eveneens uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.