U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
192 (2004-2005) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
Gedachtewisseling over het gemeentelijke en bovengemeentelijke waterzuiveringsbeleid
Benoeming van een verslaggever en inleidende uiteenzetting door de minister

11:00 uur

van Wim Van Dijck aan minister Kris Peeters
555 (2004-2005)
van Marleen Van den Eynde aan minister Kris Peeters
548 (2004-2005)
van Stern Demeulenaere aan minister Kris Peeters
639 (2004-2005)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.