U bent hier

Vergadering

donderdag 2 december 2004, 14.10u - Zaal Peter Paul Rubens

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

van Frank Vandenbroucke
97 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking

De leden van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie worden uitgenodigd de bespreking van dit agendapunt bij te wonen

Begrotingscontrole 2004 : Tweede aanpassing

van het Rekenhof
20 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming)
Geschrapt .
Bespreking

Begroting 2005

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12 (2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van het Rekenhof
16 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming)
Geschrapt .
Bespreking
van de Vlaamse Regering
124 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk IX : Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg Hoofdstuk XV : Economie en Tewerkstelling Bespreking

Stemmingen over het programmadecreet 2005 en indicatieve stemmingen over de begrotingscontrole 2004 en de begroting 2005

van de Vlaamse Regering
124 (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VIII : Gemeentefonds en Stedenfonds (artikel 57) (Bevoegdheid Binnenlands Bestuur van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking (onder voorbehoud)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.