U bent hier

Vergadering

donderdag 22 april 2004, 9.43u - Zaal James Ensor

Voorzitter

Agenda

Vraag om uitleg over de stand van zaken van de nieuwe vorm van trajectbegeleiding
Vraag om uitleg over het strategisch plan voor het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden
Vraag om uitleg over de stand van zaken van de uitvoering van het armoedebeleid
Vraag om uitleg over het gelijkekansenbeleid voor blinden en slechtzienden
Vraag om uitleg over het subsidiereglement voor de diensten voor aangepast vervoer
Vraag om uitleg over tekorten inzake de Individuele Materiële Bijstand
Vraag om uitleg over de verdeling van de winsten van de Nationale Loterij
Vraag om uitleg over de verzekering van vrijwilligers in de bijzondere jeugdzorg
Vraag om uitleg over de nood aan een expertisecentrum opvoedingsondersteuning
Voorstel van decreet betreffende de integrale jeugdhulp
Voorstel van decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.