U bent hier

Agenda

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
van de Vlaamse Regering
19-A (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Johan Malcorps
1968 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Johan Malcorps en Marc van den Abeelen
2243 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en stemming
van Jan Loones, Kris Van Dijck en Chris Vandenbroeke
1974 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Wivina Demeester-De Meyer
medeondertekenaars: Johan De Roo, Johan Sauwens, Sonja Becq, Erik Matthijs en Veerle Heeren
2110 (2003-2004) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Frans De Cock
2160 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Jan Loones, Kris Van Dijck en Chris Vandenbroeke
2217 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Wivina Demeester-De Meyer, Sonja Becq, Veerle Heeren, Johan De Roo, Jan Laurys en Erik Matthijs
2162 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs
2092 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
2006 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Ingeval van verlenging van de vergadering, wordt er voorzien in een broodjesmaaltijd in het Koffiehuis.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.