U bent hier

Agenda

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van de Vlaamse Regering
19-A (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Stefaan Platteau
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van Johan Malcorps
1968 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Etienne Van Vaerenbergh
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.