U bent hier

Agenda

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk V : Gemeentefonds Hoofdstuk VI : Provinciefonds Hoofdstuk VII : Stedenfonds Hoofdstuk VIII : Stadsvernieuwingsprojecten (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Voortzetting van de bespreking en stemming
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Paul Van Grembergen
1911 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1864 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Toelichting door de minister
van Patrick Lachaert
1365 (2002-2003) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Toelichting door de minister

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.