U bent hier

Agenda

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XXI : Economisch ondersteuningsbeleid Hoofdstuk XXII : VZW BAN VLAANDEREN Hoofdstuk XXIII : Bedrijventerreinen Hoofdstuk XXIV : Opleidingscheques (Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government) Bespreking
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Patricia Ceysens
1923 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government)
van de Vlaamse Regering
1863 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.