U bent hier

Agenda

Begroting 2004

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Patricia Ceysens
1926 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
(Bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government)

14:00 uur

van Jan Laurys aan minister Paul Van Grembergen
164 (2003-2004)
van Erik Matthijs aan minister Bart Somers
184 (2003-2004)

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

van het Rekenhof
20 (2003-2004) nr. 1
(Bevoegdheden van de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken)

Begroting 2004

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Paul Van Grembergen
1916 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
(Bevoegdheden van de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, en van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.