U bent hier

Agenda

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XXV : Infrastructuur niet-hoger onderwijs Hoofdstuk XXVI : Volwassenenonderwijs Hoofdstuk XXVII : Hogescholen Hoofdstuk XXVIII : Universiteiten en aanverwante instellingen Hoofdstuk XXIX : Nascholing Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)

Begroting 2004

van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2002-2003) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-A
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-B
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking.
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Renaat Landuyt
1905 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)

14:30 uur

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

1947 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk II : Afvalstoffenheffing compensatie Hoofdstuk IV : Inwerkingtreding (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, toelichting door het Rekenhof en (eventueel) bespreking
18 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie)

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk I : Algemeen Hoofdstuk XVII : Onroerende voorheffing Hoofdstuk XVIII : Schenkingsrechten Hoofdstuk XIX : Successierechten Hoofdstuk XXXI : Woonrecht Doel Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, toelichting door het Rekenhof en (eventueel) bespreking
14 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2002-2003) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en (eventueel) bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-A
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-B
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs
1816 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting en (eventueel) bespreking
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Dirk Van Mechelen
1907 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en (eventueel) bespreking
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.