U bent hier

Agenda

Begroting 2004

van de Vlaamse Regering
1948 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Jean-Paul Peuskens, Julien Demeulenaere, Marcel Logist, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille, Erna Van Wauwe, Gilbert Van Baelen, Bob Verstraete, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Lucien Suykens en Cis Schepens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding Hoofdstuk XXXII : Domeinen van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XXXIII : Energiefonds Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Patrick Hostekint, Brigitte Grouwels, Lucien Suykens, Jean-Paul Peuskens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Marcel Logist, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille, Patrick Lachaert, Gilbert Van Baelen, André Moreau en Eloi Glorieux
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Gilbert Bossuyt
1917 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Jean-Paul Peuskens
van Gilbert Bossuyt
1918 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Jean-Paul Peuskens
(Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Voortzetting van de bespreking en eventueel indicatieve stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.