U bent hier

Agenda

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III : Schade aan het wegdek wegens gewichtsoverschrijding Hoofdstuk XXXII : Domeinen van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken Hoofdstuk XXXIII : Energiefonds Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Gilbert Bossuyt
1918 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
(Bevoegdheden van de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.