U bent hier

Agenda

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Verfaillie, Patrick Lachaert, Brigitte Grouwels, Mieke Van Hecke, Lucien Suykens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille en André Moreau
19 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken)

14:15 uur

van Roland Van Goethem, Marijke Dillen, Jan Penris, Hilde De Lobel en Thieu Boutsen, verslag door Guy Sols
1758 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Leo Peeters, Francis Vermeiren, Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy en Etienne Van Vaerenbergh, verslag door Guy Sols
1875 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Mieke Van Hecke, Leo Peeters, Jos Stassen, Herman Lauwers en André Denys, verslag door Jos Geysels
1871 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Etienne Van Vaerenbergh, verslag door Mieke Van Hecke
386 (1999-2000) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
van Etienne Van Vaerenbergh, verslag door Mieke Van Hecke
387 (1999-2000) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
van Etienne Van Vaerenbergh, verslag door Mieke Van Hecke
391 (1999-2000) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
verslag door Mieke Van Hecke en Dirk Holemans
26 (2002-2003)
Voortzetting van de bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.