U bent hier

Agenda

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken)

14:15 uur

van Roland Van Goethem, Marijke Dillen, Jan Penris, Hilde De Lobel en Thieu Boutsen
1758 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Leo Peeters, Francis Vermeiren, Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy en Etienne Van Vaerenbergh
1875 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Mieke Van Hecke, Leo Peeters, Jos Stassen, Herman Lauwers en André Denys
1871 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Etienne Van Vaerenbergh
386 (1999-2000) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
van Etienne Van Vaerenbergh
391 (1999-2000) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
26 (2002-2003)
Voortzetting van de bespreking

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.