U bent hier

Agenda

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

1947 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III : Hogescholen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)

Begroting 2004

1948 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XXV : Infrastructuur niet-hoger onderwijs Hoofdstuk XXVI : Volwassenenonderwijs Hoofdstuk XXVII : Hogescholen Hoofdstuk XXVIII : Universiteiten en aanverwante instellingen Hoofdstuk XXIX : Nascholing Hoofdstuk XXXV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Marleen Vanderpoorten
1906 (2003-2004) nr. 1
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)

14:30 uur

Hoorzitting in het kader van het aangekondigde ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad met:
- de heer Guy Van Gyes, HIVA - K.U.Leuven, over het onderzoek "Inspraak van leerkrachten binnen de school"
- mevrouw Saskia De Groof, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB, over het onderzoek "Leerlingenparticipatie nader bekeken"
- prof. dr. J. Verhoeven, Centrum voor Onderwijssociologie K.U. Leuven, over het onderzoek "Ouders op school en thuis"
Benoeming van een verslaggever

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.