U bent hier

Agenda

van Jan Laurys aan minister Renaat Landuyt
232 (2003-2004)
van Jan Penris aan minister Renaat Landuyt
237 (2003-2004)
van Gisèle Gardeyn-Debever aan minister Renaat Landuyt
247 (2003-2004)

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming

Begroting 2004

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Toelichting per programma
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-B
(onder voorbehoud van indiening)
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Renaat Landuyt
1903 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) (Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme)
van Renaat Landuyt
1904 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.