U bent hier

Agenda

van Marleen Van den Eynde aan minister Ludo Sannen
145 (2003-2004)
van Erik Matthijs aan minister Ludo Sannen
185 (2003-2004)
van Jan Penris aan minister Ludo Sannen
198 (2003-2004)
van Johan De Roo aan minister Ludo Sannen
205 (2003-2004)
van Jan Verfaillie aan minister Ludo Sannen en minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Ludo Sannen
210 (2003-2004)
van Cis Schepens aan minister Ludo Sannen
217 (2003-2004)

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking)
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Begroting 2004

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Toelichting per programma
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-B
(onder voorbehoud van indiening)
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Ludo Sannen
1919 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Ludo Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.