U bent hier

Agenda

van Sonja Becq aan minister Marleen Vanderpoorten
17 (2003-2004)
van Walter Vandenbossche aan minister Marleen Vanderpoorten
154 (2003-2004)
van Walter Vandenbossche aan minister Marleen Vanderpoorten
177 (2003-2004)
van Ilse Van Eetvelde aan minister Marleen Vanderpoorten
229 (2003-2004)
van Margriet Hermans aan minister Marleen Vanderpoorten
239 (2003-2004)
van Luc Martens aan minister Marleen Vanderpoorten
243 (2003-2004)
van Chris Vandenbroeke aan minister Marleen Vanderpoorten
253 (2003-2004)
6 (2003-2004)
Benoeming van twee verslaggevers en bespreking

De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift mee te brengen

van Luc Martens, Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove
1752 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming)
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Begroting 2004

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Toelichting per programma
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-B
(onder voorbehoud van indiening)
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
van Marleen Vanderpoorten
1906 (2003-2004) nr. 1
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.