U bent hier

Agenda

van Johan Sauwens aan minister Dirk Van Mechelen
56 (2003-2004)
van Erik Matthijs aan minister Dirk Van Mechelen
68 (2003-2004)

Begrotingscontrole 2003 : Tweede aanpassing

18 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting en tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003
- 20-A (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever

Begroting 2004

14 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2002-2003) nr. 1
Benoeming van een verslaggever
van de Vlaamse Regering
13 (2003-2004) nr. 1-A
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Toelichting per programma
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-B
(onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.
Meerjarenbegroting
- 13 (2003-2004) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister
van Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs
1816 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de indieners van het voorstel van resolutie
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004
- 16 (2003-2004) - Nr. 1
(onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever
van Dirk Van Mechelen
1907 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.