U bent hier

Vergadering verenigde commissies

donderdag 21 november 2002, 14.20u - Zaal Peter Paul Rubens

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Marino Keulen, Jos De Meyer, Anne-Marie Baeke, Dirk De Cock, Brigitte Grouwels, Frans De Cock, Jan Laurys, Patrick Lachaert, Eddy Schuermans, Isabel Vertriest, Eloi Glorieux, Louis Bril, Riet Van Cleuvenbergen, Patrick Hostekint en Dirk Holemans
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de ministers, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1438 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Anne-Marie Baeke, Frans De Cock, Eloi Glorieux, Julien Demeulenaere, Marino Keulen, Patrick Lachaert en Riet Van Cleuvenbergen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XVII : Wetenschapsbeleid Hoofdstuk XVIII : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de ministers, bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Marino Keulen, Frans De Cock, Anne-Marie Baeke, Brigitte Grouwels, Jef Van Looy, Patrick Lachaert, Eddy Schuermans, Veerle Declercq, Isabel Vertriest, Julien Demeulenaere, Eloi Glorieux, Louis Bril, Riet Van Cleuvenbergen, Patrick Hostekint, Dirk Holemans en André Moreau
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de ministers, bespreking en indicatieve stemming
Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003. Meerjarenbegroting
-13 (2002-2003) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Marleen Vanderpoorten en Dirk Van Mechelen
1424 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Frans De Cock
Gemeenschapsaangelegenheid

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.