U bent hier

Vergadering

donderdag 23 mei 2002, 10.25u - Zaal Peter Paul Rubens

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

gewijzigd

Deze vergadering gaat niet door omwille van de Verenigde Commissies voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, en voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme

geschrapt
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
- 20-B (2001-2002) - Nr. 1
(Onder voorbehoud van indiening)
van de Vlaamse Regering
19-C (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Cis Schepens, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Patrick Hostekint, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Dirk Holemans, Claudine De Schepper, Ingrid van Kessel en Brigitte Grouwels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
1177 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Claudine De Schepper en Ingrid van Kessel
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk II : Onderwijs Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
van de Vlaamse Regering
1177 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Claudine De Schepper en Ingrid van Kessel
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk IV : Landbouw Hoofdstuk V : VLAM Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting) Stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.