U bent hier

Agenda

van Patrick Lachaert aan minister Vera Dua
805 (2001-2002)
van de Vlaamse Regering
1177 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Claudine De Schepper en Ingrid van Kessel
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk III : Leefmilieu Hoofdstuk XIV : Slotbepalingen (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
- 20-B (2001-2002) - Nr. 1
(Onder voorbehoud van indiening)
van de Vlaamse Regering
19-C (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Stefaan Platteau, Cis Schepens, Gisèle Gardeyn-Debever, Patrick Lachaert, Patrick Hostekint, Jul Van Aperen, Frans De Cock, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Dirk Holemans, Claudine De Schepper, Ingrid van Kessel en Brigitte Grouwels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw) Benoeming van een verslaggever en toelichting
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.