U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Lucien Suykens, Isabel Vertriest, Bart De Smet, Herman Lauwers en André Moreau
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5.2 Thematische aanbevelingen inzake Wonen Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams Ombudsman, en bespreking
De leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
- planning behandeling ontwerp van decreet Gemeentefonds

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.