U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Lucien Suykens, Isabel Vertriest, Bart De Smet, Herman Lauwers en André Moreau
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4.4 Thematische aanbevelingen Milieu en 4.5 Thematische aanbevelingen Milieu : afvalwaterheffing Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Bernard Hubeau, Vlaams ombudsman, en bespreking
Ontwerp Vlaams Milieubeleidsplan 2003-2007
(artikel 2.1.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
Benoeming van een verslaggever, toelichting door de heer Jeroen Cockx, projectleider, en bespreking

De leden wordt verzocht het overgezonden ontwerp van milieubeleidsplan mee te brengen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.