U bent hier

Agenda

van Eric Van Rompuy aan minister Paul Van Grembergen
755 (2001-2002)
van Joris Van Hauthem aan minister Paul Van Grembergen
774 (2001-2002)
van Luk Van Nieuwenhuysen aan minister Paul Van Grembergen
797 (2001-2002)
van Johan De Roo aan minister Paul Van Grembergen
802 (2001-2002)
van de Vlaamse Regering
1148 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Bart De Smet
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
van Wivina Demeester-De Meyer, Johan De Roo en Carl Decaluwe
medeondertekenaars: Veerle Heeren en Mark Van der Poorten
790 (2000-2001) nr. 1
Verslaggever
Bart De Smet
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de indieners
Gedachtewisseling met de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de toepassing van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
Benoeming van een verslaggever
39 (2001-2002)
Verslaggevers
André Moreau en Pieter Huybrechts
Regl. art. 88, 1 en 2

De leden wordt verzocht het overgezonden verzoekschrift mee te brengen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.