U bent hier

Agenda

van het Rekenhof
36 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Lucien Suykens
Voorstelling door de voorzitter van het Rekenhof
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering);
Mededeling van de voorzitter van het Rekenhof inzake de samenwerking tussen de parlementaire commissies en het Rekenhof
van de Vlaamse Regering
865 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Frans De Cock, Jan Roegiers, Jef Van Looy, Margriet Hermans, Kris Van Dijck, Marcel Logist, Jo Vermeulen, Freddy Sarens, Frans Ramon, Jan Laurys en Johan Malcorps
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Sonja Becq
medeondertekenaars: Johan De Roo en Wivina Demeester-De Meyer
793 (2000-2001) nr. 1
Gewestaangelegenheid

De verdere bespreking van Hoofdstuk VII, afdeling IV : Successierechten en stuk 793 wordt uitgesteld tot de volgende vergadering om de Vlaamse regering toe te laten een positie in te nemen inzake stuk 793

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Meerjarenbegroting
- 13 (2001-2002) - Nr. 1-C
(onder voorbehoud van indiening)
van Dirk Van Mechelen
916 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Frans De Cock
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
14 (2001-2002) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
15 (2001-2002) nr. 1
Verslaggevers
Brigitte Grouwels, Isabel Vertriest, Sven Gatz, Jo Vermeulen, Frans De Cock, Jan Roegiers, Margriet Hermans, Jef Van Looy, Kris Van Dijck, Marcel Logist, Jacques Laverge, Freddy Sarens, Frans Ramon, Jan Laurys, Patrick Hostekint en Johan Malcorps
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening); Toelichting bij het verslag van het Rekenhof; Bespreking

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.