U bent hier

Agenda

Interpellatie over het beleid ten aanzien van leerlingen met leer- en gedragsproblemen
Interpellatie over maatregelen in het onderwijs om de opleidingen verpleegkunde aantrekkelijker te maken
Interpellatie over het statuut, aantal en de functieomschrijving van de ICT-coördinatoren in de Vlaamse onderwijsinstellingen
Vraag om uitleg over het voorstel van minister Flahaut om leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs stage te laten lopen bij het Belgische leger
Vraag om uitleg over het voorstel van minister Flahaut om leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs stage te laten lopen bij het Belgische leger
Vraag om uitleg over de hervormingen van het buitengewoon onderwijs en meer bepaald de herziening van de GON-reglementering
Vraag om uitleg over het inzetten van kinderen in schoolverband om zwerfafval op te ruimen
Vraag om uitleg over de integratie van autistische kinderen in het reguliere onderwijs

Punt 8 van de agenda als volgt aanpassen :

Vraag om uitleg over het vrij kiezen van de halve dag waarop geen les wordt gegeven
Vraag om uitleg over het convenant tussen Hogeschool Gent en de textielsector
Vraag om uitleg over de eigendomsoverdracht naar de Vlaamse Gemeenschap van de huisvesting van het Koninklijk Muziekconservatorium Brussel
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.