U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
94 (1999-2000) nr. 1
Bespreking. (Hoofdstuk XV : Monumenten en Landschappen en hoofdstuk XIX : Vlaamse Sportfederaties). (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
van de Vlaamse Regering
15 (1999-2000) nr. 1
Bespreking. (Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
van de Vlaamse Regering
13 (1999-2000) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
van het Rekenhof
16 (1999-2000) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
EVENTUEEL Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
van de Vlaamse Regering
94 (1999-2000) nr. 1
Stemming over de aan de commissie toegewezen hoofdstukken van het programmadecreet (Cultuur : bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden; Media : bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; Sport, Monumenten en Landschappen : bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)
van de Vlaamse Regering
15 (1999-2000) nr. 1
Indicatieve stemming. (Cultuur : bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden; Media : bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media; Sport, Monumenten en Landschappen : bevoegdheden van de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.