U bent hier

In de kijker

Rekening 2020 Vlaamse Gemeenschap: bespreking

Jaarlijks dient de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de rekeningen van de rechtspersonen onder het gezag van de Vlaamse Regering voor het vorige begrotingsjaar. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet in samenhang met de beleids- en begrotingstoelichting Financiën en Begroting over de begrotingsuitvoering 2020, het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2020, en het rapport over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2020. Ze deden dit met minister Matthias Diependaele en met Vital Put en Lieven Tydgat van het Rekenhof.

Video

Verslag

van het Rekenhof
36 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van het Rekenhof
36 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever

Benoeming van een verslaggever en bespreking in aanwezigheid van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, en Vital Put, raadsheer, en Lieven Tydgat, eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.