U bent hier

In de kijker

Hoorzitting over PFAS/PFOS

De voorbije weken bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet, vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevolgen voor de volksgezondheid. De Vlaamse Regering stelde een opdrachthouder aan voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-verontreiniging, professor Karl Vrancken. Hij zit ook het panel van wetenschappelijke experts voor, de zogenaamde Commissie Grondverzet Oosterweel. Die commissie moet de veiligheid en de gezondheid onderzoeken van de omwonenden van de Oosterweelwerf, en moet ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht houden en onderzoeken of er gewerkt wordt binnen een correct kader. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met professor Vrancken over het werk van deze commissie en zijn taak als opdrachthouder.

Video

Verslag

138 (2020-2021)
Externe sprekers
Karl Vrancken (opdrachthouder Vlaamse Regering PFOS-problematiek, onderzoekscoördinator Duurzame Materialen VITO, hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire Economie Universiteit Antwerpen)

Agenda

Verslaggevers: Tinne Rombouts, Mieke Schauvliege en Willem-Frederik Schiltz

138 (2020-2021)
Externe sprekers
Karl Vrancken (opdrachthouder Vlaamse Regering PFOS-problematiek, onderzoekscoördinator Duurzame Materialen VITO, hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire Economie Universiteit Antwerpen)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.