U bent hier

In de kijker

Lokale geloofsgemeenschappen: hoorzitting

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande regelgeving inzake lokale geloofsgemeenschappen op drie punten te wijzigen. Er komt een aanpassing van de erkenningsverplichtingen, er komt een Vlaamse toezichtsinstantie die nagaat of de verplichtingen uit het decreet worden nageleefd, en er komt een getrapt sanctiekader om inbreuken op de regelgeving te handhaven. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschappen, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP).

Video

Verslag

735 (2020-2021) nr. 5
735 (2020-2021) nr. 6
735 (2020-2021) nr. 7
142 (2020-2021)
Externe sprekers
Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jan Leroy (directeur Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Luk Lemmens (gedeputeerde en voorzitter van de beleidscommissie erediensten bij de Vereniging van Vlaamse Provincies), Eric Vermeiren (voorzitter van de ambtelijke commissie erediensten bij de VVP), Joris De Jonghe (vicaris-generaal Rooms-Katholieke Eredienst), Mehmet Üstün (voorzitter Executief van de Moslims van België), Philippe Markiewicz (voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België), Filip Boone (diaken Orthodoxe Kerk in België), Jo Jan Vandenheede (secretaris van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België), Geert W. Lorein (covoorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België) en Steven Fuite (covoorzitter van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst)
854 (2020-2021) nr. 3

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

14:00 uur

Externe sprekers
Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jan Leroy (directeur Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Luk Lemmens (gedeputeerde en voorzitter van de beleidscommissie erediensten bij de Vereniging van Vlaamse Provincies), Eric Vermeiren (voorzitter van de ambtelijke commissie erediensten bij de VVP), Joris De Jonghe (vicaris-generaal Rooms-Katholieke Eredienst), Mehmet Üstün (voorzitter Executief van de Moslims van België), Philippe Markiewicz (voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België), Filip Boone (diaken Orthodoxe Kerk in België), Jo Jan Vandenheede (secretaris van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België), Geert W. Lorein (covoorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België) en Steven Fuite (covoorzitter van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst)
Verslaggever
Maaike De Vreese

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.