U bent hier

In de kijker

Cyberpesten: voorstellen van resolutie

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Hier ligt ook een belangrijke taak weggelegd voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. Leden van de meerderheidspartijen dienden ook een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij het sluiten van de nieuwe beheersovereenkomst met Mediawijs in te zetten op een versterking van de mediawijze competenties van de Vlamingen, te blijven voorzien in een eigentijds aanbod van Nieuws in de Klas, en in te zetten op de opleidingen tot mediacoach. De leden van de commissie bespraken de voorstellen van resolutie en stemden erover.

Video

Verslag

496 (2020-2021) nr. 2
496 (2020-2021) nr. 3
858 (2020-2021) nr. 2

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.